Granvej 13, 9320 Hjallerup, Tlf.: 99454996
Bestyrelsen


 

Formand:  Annemette G Hansen

Cebastian på Grankoglen 

 
Næstformand: Theis Møller 

Silje på Grankoglen
 

Camilla Scharla

Nanna i Fuglereden


Rene Pedersen

Christian på Grankoglen Lia Pabe Ovesen

Bertil på Grankoglen


Suppleant: 


Susanne Ley
Personalerepræsentant: Marianne Secher
 Sekretær for bestyrelsen: 
Marianne Krogh